Стрюківська громада
Одеська область, Березівський район

Цільова програма «Доступна медицина на 2021-2023 роки» Стрюківської сільської територіальної громади

Дата: 09.11.2021 11:14
Кількість переглядів: 176

Додаток №1

до рішення

Стрюківської сільської ради

від 03 листопада 2021р. №221

Цільова програма «Доступна медицина на 2021-2023 роки»

Стрюківської сільської територіальної громади

РОЗДІЛ 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цільової програми «Доступна медицина на 2021-2023 роки» (далі – Програма)  є налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг. Значну увагу приділятиметься механізмам залучення кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, оновленню матеріально-технічної бази підприємства,  підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг громадянам.

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Стрюківську сільську амбулаторію загальної практики сімейної медицини входить до складу Березівського ЦПМСД що  є  самостійним  господарюючим  суб’єктом  із  статусом комунального  некомерційного  підприємства,  здійснює  господарську некомерційну діяльність,  яка не передбачає отримання прибутку та спрямована на  досягнення,  збереження,  зміцнення  здоров’я  населення.    Підприємство  має самостійний баланс, здійснює фінансові операції  через розрахунковий  рахунок  в  Управлінні державної казначейської служби України  у Березівському  районі Одеської області та розрахункові рахунки в установах банків.

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна забезпеченість  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою для  забезпечення високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значною складовою  у забезпеченні  висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна  допомога.   Зростання  захворюваності  і  смертності серед  дорослого  населення  від  туберкульозу,  онкології,  серцево-судинних захворювань,  бронхолегеневої  патології,  цирозу  печінки,  ускладнень  виразкової хвороби  шлунка,  збільшення  післяопераційних  ускладнень  потребує  пошуку нових  ресурсів,  використання  високих  технологій,  удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

З 1 квітня 2020 року відповідно до положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»  в Україні запроваджена програма медичних гарантій, у межах якої визначено обсяг медичних послуг і лікарських засобів, що гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів. Це єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг і лікарських засобів, передбачених статтею 4 зазначеного Закону, за відповідними напрямками. Після впровадження цієї програми змінився механізм фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної субвенції, за кошти якої відбувалось утримання закладів охорони здоров'я, у межах програми медичних гарантій буде оплачуватись медичне обслуговування пацієнтів за договорами з Національною службою здоров'я України, базуючись на принципі «гроші йдуть за пацієнтом».

Однак, пакетом медичних гарантій не передбачено оплату всіх послуг, які надаються підприємством. Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Бюджетним кодексом України передбачено здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які є об’єктом права спільної власності територіальних громад, для співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку та їх підтримки, здійснення надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Крім цього, пакет медичних послуг, який надається за програмою медичних гарантій та оплачуватися Національною службою здоров'я України, не забезпечує в повній мірі видатки підприємства для надання належної медичної допомоги населення.

Актуальність Програми зумовлена необхідністю:

- поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню Стрюківської ТГ;

- покращення матеріально-технічної бази підприємств та забезпечення фінансування видатків на енергоносії та воду;

- забезпечення  фінансування окремих напрямів медичної допомоги, які не будуть  фінансуватися, або будуть фінансуватися в недостатньому обсязі  за рахунок коштів Національної служби здоров'я України;

- забезпечення доступності пільгових категорій населення, малозабезпечених верств населення до  кваліфікованої медичної допомоги.

За  останні  роки  частково  покращилось  матеріально  -технічне  та  медикаментозне забезпечення. Однак залишається ряд проблем, а саме:

- зберігається  ріст смертності на фоні зниження народжуваності, що в цілому погіршує демографічні показники  та  зменшує  природний  приріст  населення;

- зберігається  ріст поширеності хронічних неінфекційних захворювань за рахунок хвороб  системи кровообігу, а саме артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, цереброваскулярних  хвороб,  злоякісних  новоутворень,  хвороб  ендокринної системи та шлунково-кишкового  тракту;

-зберігається тенденція до погіршення стану  здоров’я  серед  молоді,  росту  соціально  небезпечних  хвороб,  у  тому  числі туберкульозу,  ВІЛ/СНІДу.

Зниження престижу професії приводить до збільшення навантаження  на  лікарів,  що  погіршує  якість  та  своєчасність  надання  медичної допомоги.

Щорічно  галузь  охорони  здоров’я  недофінансовується  до  потреби. Основною  проблемою,  на  яку  буде  спрямована  Програма  –проблема  фінансового  характеру, а саме :  нестача  коштів  на  оплату поточних  та  капітальних  видатків.  Дефіцит  фінансового  ресурсу  унеможливить подальшу  роботу  Стрюківської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини,  в  тому числі: 

-проведення закупівлі  матеріалів,  медикаментів;

- покращення матеріально-технічно бази;

- забезпечення підприємства коштами на фінансування енергоносіїв та води тощо.

Після  укладання Договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій обсяги фінансування лікарні суттєво зменшені порівняно з обсягами державної медичної субвенції.  Тому  постає потреба  у співфінансуванні з місцевих бюджетів, місцевих программ розвитку та   здоров’я, в тому числі здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ.

Отже,  без  належної  фінансової  підтримки місцевих бюджетів, функціонування  підприємства буде неможливим. Беручи  до  уваги  необхідність  надання  вчасної  та   якісної  медичної допомоги,  виникає  вкрай  необхідна  потреба  у  наданні  Стрюківській сільській амбулаторії  додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету.

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми сприятиме:

- забезпеченню  вчасного  та  безперебійного  медичного  обслуговування населення;

- покращенню якості та ефективності  надання лікувально-профілактичної допомоги;

-  зниженню рівня захворюваності  та смертності населення;

-  покращенню матеріально-технічної бази підприємства;

- підвищенню  укомплектованості  закладу  кваліфікованими  медичними кадрами;

- забезпеченню  своєчасності  розрахунків  та  недопущення  виникнення

заборгованості підприємства.

РОЗДІЛ 4. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного бюджету та коштів місцевого бюджету.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Відповідальним виконавцем Програми є «Березівський ЦПМСД" .

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоровя, освіти, культури, спорту та у справах молоді.

 

Секретар сільської ради                                                                    Неля ЛАМБРОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень