Стрюківська громада
Одеська область, Березівський район

Відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Дата: 29.09.2021 11:15
Кількість переглядів: 410

Фермерам відшкодовуватимуть вартість пошкоджених посівів сільгоспкультур  через НС | «Дебет-Кредит» - Бухгалтерські новини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 №885 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Одеською обласною комісією, приймаються документи для отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що зазнали у 2020 році втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій.

      Зазначений  Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються сільськогосподарським товаровиробникам для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - бюджетні кошти).

      Бюджетні кошти використовуються з метою надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, у яких внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру повністю втрачено (загинули) посіви сільськогосподарських культур, для стабілізації валового виробництва сільськогосподарських культур та забезпечення продовольчої безпеки держави.

      Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

     Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

     Відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за рахунок бюджетних коштів надається шляхом виплати дотації на одиницю угідь, на яких повністю втрачені (загинули) посіви сільськогосподарських культур (далі - дотація).

     Дотація надається сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - отримувачі):

       -стосовно яких не порушено справ про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

       -які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до зведеної відомості отримувачів дотації, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС;

       -які не отримали страхове відшкодування щодо повністю втрачених (загиблих) посівів;

       -які включені до переліку суб’єктів господарювання, що постраждали, відповідно до рішення Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій ДСНС щодо визначення рівня та класу надзвичайних ситуацій природного характеру, які сталися на території регіону.

       Дотація надається на безповоротній основі в розмірі до 4700 гривень на 1 гектар повністю втрачених (загиблих) посівів, але не більше 50 гектарів посівів на одного отримувача (для кожного випадку надзвичайної ситуації).

     Дотація виплачується один раз на рік.

     Дотація надається отримувачам, які є власниками зазначених посівів сільськогосподарських культур.

     Отримувачу надається дотація за повністю втрачені (загиблі) посіви, якщо пошкодження мало місце в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

     У 2021 році дотація надається за повністю втрачені (загиблі) посіви починаючи з 1 січня 2020 року.

      Площі посівів сільськогосподарських культур, на які виділено бюджетну дотацію новоствореним фермерським господарствам за рахунок коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”, не підлягають виділенню дотацій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь за напрямом “Відшкодовування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

     Отримувачі подають для отримання дотації до 15 жовтня поточного року до обласних комісій у паперовому вигляді такі документи:

-заявку на отримання дотації;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-довідку про посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай наступного року (із форми державного статистичного спостереження № 29-сг) або про посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами (із форми державного статистичного спостереження № 4-сг);

-довідку Укргідрометцентру про надзвичайну ситуацію техногенного або природного характеру, внаслідок якої повністю втрачено (загинули) посіви сільськогосподарських культур;

-акт обстеження посівів сільськогосподарських культур;

-акт на списання посівів сільськогосподарських культур;

-довідку від отримувача про відсутність страхових відшкодувань за втрачені (загиблі) посіви сільськогосподарських культур на зазначеній площі;

 - довідка  з ЄДР (єдиний державний реєстр), що отримувач не є банкротом та не ліквідован.

       Комісія працює за адресою: м.Одеса, вул.Канатна,83, адмінбудинок Одеської обласної ради№2, 14-й поверх, кімната 1417. Документи приймаються в робочі дні з 9:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, до 15 жовтня поточного року.

       З формами заявок на отримання дотації, а також формами актів обстеження та списання посівів можете ознайомитись нижче, а також для отримання інформації звернутися до відділу АПР  Подільської районної державної адміністрації  або до відповідної міської,сільської  або селищної ради Подільського району Одеської області.

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Міністерства аграрної

  політики та продовольства України

  31 серпня 2021 року № 158

АКТ

обстеження посівів сільськогосподарських культур для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

Інформація підготовлена на основі підтвердних документів, отриманих від _______________________________, дата огляду ________________________

п/п

Культура

Місцезнаходження (адреса) здійснення діяльності, номер поля/полів (за наявності)

Загальна площа посівів, га

Площа повністю втрачених (загиблих) посівів всього, га

1

2

3

4

5

Всього

     

Керівник

________________
            (підпис)

____________________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

 (за наявності)

_________________
            (підпис)

____________________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

«___» ____________ 20__ року


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

 політики та продовольства України

 31 серпня 2021 року № 158

                                                                                    АКТ

                                                   на списання посівів сільськогосподарських культур

Інформація підготовлена на основі підтвердних документів, отриманих від _______________________________

п/п

Культура

Адреса здійснення діяльності, номер поля/полів (за наявності)

Площа повністю втрачених (загиблих) посівів всього, га

1

2

3

4

Всього

     

Керівник

________________
            (підпис)

____________________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

 (за наявності)

_________________
            (підпис)

____________________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

«___» ____________ 20__ року


 

 
 

Обласній комісії з прийняття рішень щодо виплати дотації для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру________________  

                                                                                                (зазначити орган управління)

 

ЗАЯВКА

на отримання дотації сільськогосподарським товаровиробникам шляхом державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

Прошу розглянути документи для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом відшкодування втрат пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відомості про суб’єкта господарювання

1. Найменування:

повне ______________                                                                                      _________________

скорочене (за наявності) ___________________________________________________________

2. Місцезнаходження _____________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності (поштовий індекс, адреса)  _______________

Телефон ________________ Факс _______________ E-mail ______________________________

4. Форма власності _______________________________________________________________

5. Код згідно з ЄДРПОУ_________ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

6. Банківські реквізити ____________________________________________________________

7. Культура ____________, площа повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур _______.

8. Місцезнаходження посіву (назва населеного пункту, № поля, площа га):

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________________ 

9. Інформація про всіх пов’язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України:

а) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов’язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що додається;

б) у разі відсутності:

 відсутні пов’язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України.

Додатки (зазначені у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року №885):

 довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком (на ___ арк.);

 довідка про посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай наступного року (із форми державного статистичного спостереження №29-сг) або про посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами (із форми державного статичного спостереження №4-сг) (на __ арк.);

 довідка Укргідрометцентру про надзвичайну ситуацію техногенного або природного характеру, внаслідок якої повністю втрачено (загинули) посіви сільськогосподарських культур (на __ арк);

 акт обстеження посівів сільськогосподарських культур (на __ арк.);

 акт на списання посівів сільськогосподарських культур (на __ арк.);

 довідка від отримувача про відсутність страхових відшкодувань за втрачені (загиблі) посіви сільськогосподарських культур на зазначеній площі ( на __ арк.).

 З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур, внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 № 885, ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати __________________.

Керівник

________________
            (підпис)

____________________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

_________________
            (підпис)

____________________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

«___» ____________ 20__ року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень