Стрюківська громада
Одеська область, Березівський район

Роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо участі у проекті «Розвиток соціальних послуг» на питання, що найчастіше надходять від територіальних громад.

Дата: 09.08.2021 15:20
Кількість переглядів: 291

Чи може взяти участь у проекті Центр надання соціальних послуг як державний орган?

–  Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» Центр надання соціальних послуг, утворений виконавчим органом міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад, діяльність якого фінансується за рахунок коштів відповідного бюджету, належать до надавачів соціальних послуг державного, комунального сектору.

Центр надання соціальних послуг є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

Змінами до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг” передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг, що надаються надавачами соціальних послуг державного, комунального та недержавного сектору, які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 185.

Тому територіальна громада, де соціальні послуги надаються Центром надання соціальних послуг, може взяти участь в пілотному проекті. 

Але для участі у проекті пакет документів до Нацсоцслужби подає саме виконавчий орган сільських, селищних, міських рад.

 

Чи може громада брати участь у конкурсі, коли в штаті є директор центру з надання соціальних послуг і соціальні робітники, а фахівця із соціальної роботи немає?

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що однією з обов’язкових умов участі у проекті є: в територіальних громадах повинні працювати фахівці із соціальної роботи.

 

Хто такі надавачі соціальних послуг державного/комунального і недержавного сектору?

- Відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» до надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору належать надавачі соціальних послуг, утворені органами, зазначеними у частині першій статті 11 цього Закону, діяльність яких фінансується за рахунок коштів відповідного бюджету/бюджетів:

1) установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування);

2) інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

До надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, крім державного/комунального сектору, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” без здійснення підприємницької діяльності.

 

Виділення коштів передбачається лише на підтримку уже діючих відділень денного догляду для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку чи як допомога для створення такого відділення? Чи має право територіальна громада використовувати проектні кошти на поточний ремонт і здійснення капітального ремонту приміщень стаціонарного відділення або на поліпшення матеріально технічної бази стаціонару?

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг:

Крім того, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, здійснюють оплату соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг, на підставі договору про надання соціальних послуг.

Тобто соціальна послуга, на яку будуть виділятись кошти, повинна бути надана.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428 затверджено Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги, яким передбачено, що тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість.

Собівартість соціальної послуги визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318.

Перелік статей калькулювання собівартості соціальної послуги визначається надавачами соціальних послуг з урахуванням вимог до відповідної соціальної послуги, визначених державним стандартом соціальної послуги.

Адміністративні витрати включаються до тарифу на соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

Таким чином, поліпшення матеріально-технічної бази має забезпечити розвиток надання цієї послуги.

Варто зазначити, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» собівартість реалізованих товарів визначається за Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт,  послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі  витрати.

Зокрема, до складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть  бути  безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

 

Мешканці громади отримують послуги стаціонарного догляду у іншій ТГ. Наразі така послуга обходиться громаді дорого та податок з ПДФО надходить у сусідню громаду. Чи можна за кошти проекту облаштувати та створити умови для надання соціальної послуги денного або стаціонарного догляду?

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг.

Варто зазначити, що однією з умов участі є те, що бюджетом територіальної громади повинні бути передбачені кошти на фінансування соціальних послуг. Обсяг таких коштів має становити не менше ніж 20 % потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах проекту, за рахунок бюджетних коштів

Крім того, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, здійснюють оплату соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг, на підставі договору про надання соціальних послуг.

 

Чи правильно ми зрозуміли твердження, що під «запровадженням ключових соціальних послуг» передбачається:

 • утримання приміщення, де будуть надаватися соціальні послуги;
 • утримання кваліфікованих спеціалістів та фахівців (медичних та ін.., обслуговуючий персонал);
 • придбання інвентарю;
 • проведення ремонту приміщення, яке могло б використовуватися для денного догляду осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, здійснюють оплату соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг, на підставі договору про надання соціальних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428 затверджено Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги, яким передбачено, що тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість.

Собівартість соціальної послуги визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318.

Перелік статей калькулювання собівартості соціальної послуги визначається надавачами соціальних послуг з урахуванням вимог до відповідної соціальної послуги, визначених державним стандартом соціальної послуги.

Адміністративні витрати включаються до тарифу на соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються надавачами соціальних послуг і затверджуються їх засновниками один раз на рік.

Таким чином, поліпшення матеріально-технічної бази має забезпечити розвиток надання цієї послуги.

Варто зазначити, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» собівартість реалізованих товарів визначається за Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт,  послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі  витрати.

Зокрема, до складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть  бути  безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

 

Чи можна отримати фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення для відкриття відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів?

Ні. Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг.

Тобто соціальна послуга, на яку будуть виділятись кошти, повинна бути надана у поточному році.

 

Якщо в нашій територіальній громаді вже функціонує центр надання соціальних послуг і ми надаємо послуги соціально незахищеним громадянам вдома, а стаціонар відділення лише плануємо відкрити, то чи ми можемо взяти участь у проекті?

Ви можете взяти участь у проекті, але за умови дотримання вимог Порядку та надання соціальної послуги, а саме:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, здійснюють оплату соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг, на підставі договору про надання соціальних послуг.

Варто наголосити, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальної послуги.

 

Чи можливо отримати кошти на "догляд стаціонарний", якщо ця послуга вже існує в нашому територіальному центрі? Чи допомога надається лише на запровадження нових соціальних послуг?

Так, можливо отримати кошти на "догляд стаціонарний", якщо ця послуга вже існує в територіальному центрі громади. Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг, зокрема, догляду стаціонарного.

Варто зазначити, що однією з умов участі є те, що бюджетом територіальної громади повинні бути передбачені кошти на фінансування соціальних послуг. Обсяг таких коштів має становити не менше ніж 20 % потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах проекту, за рахунок бюджетних коштів

Крім того, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, здійснюють оплату соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг, на підставі договору про надання соціальних послуг.

Таким чином завдяки участі у проекті може бути забезпечено розвиток вже існуючої послуги, тобто збільшено чисельність її отримувачів.

 

Які документи і куди слід подавати, щоб взяти участь у проекті?

Для участі у проекті виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають подати до Нацсоцслужби пакет документів, який містить:

 • заяву, підписану сільським, селищним, міським головою, що засвідчує намір такої територіальної громади взяти участь у проекті, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • відомості про фахівців із соціальної роботи, які працюють на території територіальної громади та кількість осіб, які проживають на її території;
 • результати визначення потреб населення села, селища, міста в соціальних послугах;
 • документи, що підтверджують затвердження у місцевому бюджеті видатків на фінансування соціальних послуг у відповідному бюджетному році (не менше як 20 % потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах проекту);
 • відомості про соціальні послуги, надання яких передбачається забезпечити в межах проекту, із розрахунком загальної та помісячної потреби у фінансуванні за рахунок бюджетних коштів протягом року.

Зазначені документи та відомості подаються в паперовій формі на адресу Нацсоцслужби. Якщо вони оприлюднені на офіційних веб-сайтах виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, може зазначатися режим доступу без надсилання відповідних копій.

Зразки відповідних документів містяться за цим посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0728739-20#n14

 

Коли можна чекати рішення про включення громади до проекту? Де про це можна дізнатися? 

Пакети документів приймаються та реєструються уповноваженим на це працівником Нацсоцслужби не пізніше, ніж наступного робочого дня після їхнього надходження.

Для розгляду пакета документів виконавчого органу сільської, селищної, міської ради щодо участі у проекті згідно з наказом Нацсоцслужби утворюється робоча група у складі семи осіб.

Пропозиції робочої групи про участь виконавчих органів сільської, селищної, міської ради у проекті оформляються протоколом засідання робочої групи Нацсоцслужби, копія якого не пізніше ніж через два робочих дні з дати підписання надсилається Мінсоцполітики.

А рішення про участь виконавчих органів сільської, селищної, міської ради у проекті оформляється наказом Міністерства соціальної політики, копія якого не пізніше ніж через два робочих дні з дати підписання надсилається відповідним структурним підрозділам та виконавчим органам в електронному вигляді. Детальніше про процедуру прийняття рішення дивіться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-202

 

Який останній термін подачі заявки на участь у проекті?

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, не визначено кінцевого терміну подання заяв для участі у пілотному проекті.

Водночас варто врахувати, що бюджетні кошти, які будуть виділені в межах реалізації цього проекту, мають бути використані у поточному році.

Крім того, Порядком визначено, що у разі невикористання виконавчим органом сільської, селищної, міської ради у попередньому звітному періоді понад 50 % перерахованих їм бюджетних коштів обсяг фінансування такої громади у наступному звітному періоді може бути зменшений на відповідний обсяг невикористаних асигнувань.

Що саме мається на увазі, під формулюванням «супровід під час інклюзивного навчання»?

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» супровід під час інклюзивного навчання визначено базовою соціальної послугою.

Класифікатор соціальних послуг, затверджений наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020  № 429 містить систематизоване зведення назв соціальних послуг, їх короткий опис, строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг.

Так, відповідно до цього Класифікатору супровід під час інклюзивного навчання - надання допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також у забезпеченні безпеки дітям під час перебування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Надається дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі дітям з інвалідністю, за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщенні надавача соціальних послуг, постійно / тимчасово.

Наразі Міністерством розроблено і апробовано проект  державного стандарту соціальної послуги, який готується до погодження заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подальшого затвердження.

 

Роз'ясніть такий пункт: "тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Ми можемо відправити дітей з інвалідністю та їх батьків на відпочинок до оздоровчих таборів?

Наказом Мінсоцполітики від 19.01.2021  № 13 визначено, що соціальна послуга тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, - комплекс заходів із забезпечення тимчасового, терміном не більше ніж 30 календарних днів на рік, догляду та виховання дитини з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду, за місцем її проживання або перебування, в установі/закладі, що надає соціальні послуги, на період відсутності батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, з метою полегшення їх фізичного, психологічного та емоційного навантаження, пов’язаного зі здійсненням довготривалого догляду за дитиною з інвалідністю.

Класифікатор соціальних послуг, затверджений наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020  № 429 містить систематизоване зведення назв соціальних послуг, їх короткий опис, строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг.

Так, відповідно до цього Класифікатору соціальна послуга тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю - забезпечення тимчасового догляду та виховання дитини з інвалідністю за місцем її проживання або перебування в сім'ї патронатного вихователя, в закладі на період відсутності батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. Надається батькам/особам, які їх замінюють, що здійснюють догляд за: дітьми з інвалідністю; дітьми, які мають невиліковні хвороби; дітьми, які мають хвороби, що потребують тривалого лікування; дітьми, які потребують паліативного догляду; дітьми з психічними та поведінковими порушеннями за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг, тимчасово / одноразово.

                                                      

У якій формі подавати інформацію про визначення потреб мешканців сільської ради у соціальних послугах?

Наказом Мінсоцполітики від 20.01.2014  № 28 затверджено Порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах. Згідно з цим Порядком визначено форму Потреби населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах.

На сьогодні Міністерством підготовлено нову редакцію Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади у соціальних послугах, який надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади.

 

Чи повинні бути передбачені в сільському бюджеті кошти в сумі 400 тис.грн. на 2021 рік?

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що однією з умов участі є те, що бюджетом територіальної громади повинні бути передбачені кошти на фінансування соціальних послуг. Обсяг таких коштів має становити не менше ніж 20% потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах проекту, за рахунок бюджетних коштів.

 

«Фінансування соціальних послуг» – мається на увазі всіх соціальних послуг, які надаються в територіальній громаді або тільки зазначених у переліку п. 6 Порядку?

Ні. Тільки соціальних послуг, зазначених у п. 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”

 

Затверджені Державні стандарти «Денний догляд» та «Підтримане проживання» не відповідають діючому Закону України «Про соціальні послуги» (ст. 19-21). На теперішній час, розроблено та проходить апробацію тільки один проект Державного стандарту «Денний догляд для дітей з інвалідністю». Яким нормативно-правовим документом керуватись під час впровадження соціальних послуг, зазначених у абзацах 2, 3, 4 пункту 6?

Законом України «Про соціальні послуги» визначено, що у державному стандарті соціальних послуг:

1) встановлюються вимоги щодо забезпечення необхідного рівня доступності соціальних послуг, зокрема на кожному етапі їх надання;

2) визначаються зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальних послуг, показники їх якості.

Державний стандарт денного догляду затверджено наказом Мінсоцполітики від 30.07.2013  № 452, державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю затвержено наказом Мінсоцполітики від 07.06.2017  № 956.

Юридична сила закону як основного джерела права, його місце в системі нормативно-правових актів закріплені в Конституції України.

Вища юридична сила закону полягає також у тому, що  всі підзаконні  нормативно-правові  акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні  суперечити  їм.  Підпорядкованість таких актів законам закріплена у положеннях Конституції України.

Згідно з частиною третьою статті 113 Конституції України Кабінет Міністрів  України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також  указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Отже, у випадку суперечності норм  підзаконного  акта  нормам закону  слід застосовувати  норми  закону,  оскільки він має вищу юридичну силу.

Таким чином, зазначеними стандартами можна керуватись в роботі в частині, що не суперечить Закону України «Про соціальні послуги».

 

Що мається на увазі у тексті Порядку, коли говориться: бюджетні кошти можуть спрямовуватись на розвиток існуючих в територіальній громаді соціальних послуг з переліку п. 6 Порядку; або бюджетні кошти можуть спрямовуватись на впровадження послуг з переліку п. 6 Порядку, які відсутні в територіальній громаді?

Передбачається, що бюджетні кошти можуть бути спрямовані на оплату соціальних послуг, зазначених у п. 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, якщо вони уже надаються в громаді для їхнього розвитку та збільшення чисельності їх отримувачів, або для надання таких послуг вперше якщо раніше у громаді такі послуги не надавались.

 

Якщо пакет документів буде подано у 2021 році, то бюджетні кошти будуть виділені: тільки до кінця 2021 року чи на 2022 рік?

Якщо пакет документів буде подано у 2021 році, то бюджетні кошти будуть виділені  до кінця 2021 року.

 

Наказом Мінсоцполітики  від 20.01.2014 № 28 установлено  термін визначення потреби населення територіальної громади до 01 квітня кожного року. Тобто, потреба на 2021 рік уже була визначена стосовно тих соціальних послуг, які вже надаються у громаді.

У зв’язку зі зверненнями громадян, виникла необхідність у впровадженні додаткових послуг з переліку п. 6 Порядку, які відсутні в територіальній громаді, в результаті чого  виникла необхідність у оновленні потреби населення, але зазначеним наказом чітко установлено термін визначення потреби населення, що унеможливлює її оновлення у 2021 році.  Таким чином, надати потребу щодо послуг, які планується впровадити, раніше 01.04.2022 року не можливо та потреба 2021 року на сьогоднішній день не є актуальною.

Яким чином сформувати та надати актуальну на сьогоднішній день оцінку потреб населення?

Законом України «Про соціальні послуги» встановлено, що визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах здійснюється щороку шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації, у тому числі з урахуванням статі, віку, місця проживання відповідних категорій осіб/сімей.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг.

Варто зазначити, що однією з умов участі є те, що бюджетом територіальної громади повинні бути передбачені кошти на фінансування соціальних послуг. Обсяг таких коштів має становити не менше ніж 20 % потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах проекту, за рахунок бюджетних коштів

Отже, визначення потреб застосовується, у тому числі для планування надання соціальних послуг та їх фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

У нашій громаді створено комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг», який надає соціальні послуги з догляду вдома та стаціонарного догляду. У відділенні для постійного або тимчасового проживання сьогодні проживають 15 громадян, які не здатні на самообслуговування. Послуги надаються не тільки жителям Вендичанської громади, а також Могилів-Подільської та Яришівської громади. Чи може наша громада взяти участь у проекті?

Може, але тільки для надання соціальних послуг мешканцям своєї громади, оскільки інші громади оплачують вартість наданих їхнім мешканцям соціальних послуг.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень