Стрюківська громада
Одеська область, Березівський район

Регуляторний акт до проекту рішення «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Стрюківської сільської ради на 2022 рік»

Дата: 04.06.2021 10:07
Кількість переглядів: 114

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту - проекту рішення Стрюківської сільської ради «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Стрюківської сільської ради на 2022 рік»

 

 

Стрюківською сільською радою розроблено проект регуляторного акту - проекту рішення Стрюківської  сільської ради «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Стрюківської  сільської ради на 2022 рік»

Проект даного рішення розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Впровадження регуляторного акту дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету, та розширити перелік видів підприємницької діяльності

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта:

67050, Одеська  область, Миколаївський район, с. Стрюково, вул.

Ламброва, 40

тел. . 048-57-2-65-94

З метою  одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Стрюківської  сільської ради за посиланням http://strukivska.gromada.org.ua/ у розділі «Регуляторні акти».

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Стрюківської  сільської ради

«Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Стрюківської  сільської ради на 2022 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Даним проектом рішення пропонується встановити на території Стрюківської сільської ради розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб на 2022 рік

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Враховуючи вищевикладене, Стрюківською  сільською радою щорічно розробляються проекти рішень про встановлення на території Стрюківської сільської ради місцевих податків та зборів та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,     у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

Так

 

 

ІІ. Ціль регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 291-300 розділу ХІV Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Стрюківської сільської

 

ради. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори у частині сплати єдиного податку.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

 • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;
 • встановлення розмірів ставок місцевих податків в межах визначених Податковим кодексом України;
 • збільшення   надходжень   до    сільського   бюджету    за    рахунок встановлених місцевих податків;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при формуванні бюджету.

ІІІ.    Визначення  та    оцінка   альтернативних   способів  досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення ради

«Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Стрюківської сільської ради на 2022 рік»

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку платниками не будуть сплачуватися податки у повній мірі, що не сприятиме наповненню            сільського бюджету в  можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб на території Стрюківської сільської ради на 2022 рік»

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих                механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської ради та відповідне            наповнення

 

основи самостійності органу місцевого самоврядування.

фінансової

Забезпечення

місцевого бюджету.

Фото без описуФото без опису

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей       для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

 

 

 

Витрати на проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

 

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної

Час затрачений на вивчення нормативно- правової бази з

 

 

захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади

даного питання

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

 

 

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

 

ІV. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території Стрюківської сільської ради ставки єдиного податку, відповідно до Податкового кодексу України.

До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження сільською радою.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Основними показниками результативності акту є:

 • динаміка кількості платників,
 • обсяги надходжень відповідних податків,
 • забезпечення  відповідних надходжень   до сільського бюджету від сплати податку,
 • створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акту, не обмежується.

VІІ.    Визначення    заходів,   за   допомогою   яких    здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до сільського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснено не раніше, ніж через рік, після набрання актом чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Можливої шкоди від наслідків дії акту не вбачається.

 

 

 

Секретар ради                                                                            Н. ЛАМБРОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень